X

קטמון הישנה

פרויקט מגורים אינטימי ויוקרתי הממוקם ברחוב כובשי קטמון בירושלים. לפרויקט זה הפקנו את הדברים הבאים : הדמיות פנים מפורטות אשר כללו ירידה לפרטים ומידול ריהוט ואביזרים שונים בדיוק מירבי ע"פ הנחיות המעצב. הדמיות חוץ אשר כללו הדמיות יום והדמיות לילה. סרט הדמיה אשר ממחיר אווירה ולוק אנד פיל של הפרויקט.

קרדיטים

אודות הפרויקט